Navn og oprindelse:
Tom Jakobsen, født 1942 i Vordingborg.

Erfaringsgrundlag:
Perioden 1957-61: Fisker i Nordsøen, Kattegat og Østersøen.

Perioden 1962-70: Uddannet i Søværnets Frømandskorps, instruktør, faldskærmsuddannet i Jæ­ger­korp­set. Skippereksamen.

Perioden 1970-74: Arbejdede med egne skibe, dykkerarbejde, sprængninger, søentreprenørarbejde, sejlede og arbejdede med voksne kriminelle i denne periode.

Perioden 1974-80: Skibsinspektør for Rederiet Sigridur med 3 skibe og værksted, stod for alt personél samt det skibsmæssige.

Perioden 1978-82: Byggede eget 57-fods erhvervs sejlskib under skibstilsynets krav, godkendt som Socialpædagogisk Skibsprojekt. Arbejdede med unge kriminelle og familiemæssige problemer. Sejlede over Atlanten til det Caribiske Farvand, underviste i navigation, sømandsskab, dykning, almindelige skolefag, menneskelig adfærd og kulturel indsigt.

Perioden 1983-85: Sejlede chartergæster med eget og andre skib i Caribien.

Perioden 1986-88: Arbejdede med restaurering og nybygning af huse og centre med arbejdsløse.

Perioden 1986-89: Arbejdede endvidere med selvudvikling og dybdepsykologi, drømmetydning samt uddannet massagelærer i intuitiv massage og samtaleterapi. Speciale: Incest og seksualitet.

Perioden 1989-90: Medstarter af Jelling Socialpædagogiske Ambulancetjeneste. Indgik som partner i en ligelig arbejdsfordeling omkring de unge og deres familier, samt arbejdet i kommunerne.

Perioden 1991- 2011: Startet Aktiv Ungdoms Udvikling i samarbejde med Anne Olafsbye Jakobsen. Arbejder med både de unge og deres familier, samt det administrative arbejde med Amt og Kommune. Pædagogisk leder af AUU samt leder og medarbejder på skibsprojektet SkyDancer.

Perioden 1993-2008 : Bygget 73 fods skonnert, SkyDancer OZKW erhversskib godkendt af søfartsstyrelsen World Wide sejlads med 12 passagerer, samt godkendt som projeksskib til 3 elever af Horsens Kommune.

Perioden 2008-2011: Sejlet i Danske, Norske, Svenske og Tyske farvande med elever og charter gæster.

Perioden 2011-2013: Tilrettelæggelse af Ekspedition til Svalbard, godkendt af Norske myndigheder som Turoperatør og Skibsfører for skib og gæster ombord i Arktisk område og Svalbard, gennemført sejlads fra Danmark langs Norges kyster til Svalbard med 2 mdr. sejl ekspeditioner omkring på Svalbard med skiftende grupper af ekspeditionenmedlemmer, herefter sejlads til Norge langs Norge tilbage til Danmark.

 

Comments are closed.