MEDLEMMER SØGES TIL NYT SKIBSPROJEKT

73´ skonnert S/Y SkyDancer udbydes på andels basis

Er du en seriøs m/k, har du vilje, lyst og ressourcerne til at indgå i et team der i andels form, ejer og driver skonnerten SkyDancer, med sejlads i ind og udland?

Er du villig til at købe en andel á kr. 200.000,-  ?

Så har du nu muligheden for at blive medejer af Danmarks største privat byggede stål skonnert S/Y SkyDancer, professionelt opbygget til langfart i hele verden. Et unikt projekt hvor båden med 3 år på bagen er i top stand og alt er godkendt efter søfartsstyrelselsens skrappe betingelser for sejlads med passagerer World Wide.

Foreningens navn: S/Y SKYDANCER ADVENTURES

Foreningens formål: Global Sail Expeditions and Living

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Ved henvendelse til Tom Jakobsen på Tlf: 7565 5044 / 2145 7808 eller e-mail: tom@skydan.dk.

At sejle er at leve, men at nå dertil kan være en lang vej. Bygningen af skonnerten SkyDancer har været en lang og lærerig process for os, samt venner, bekendte og professionelle skibsbyggere igennem årene.
Vi sad for mange år siden sammen med skibskonstruktør, Arne Borghegn, i Nordsjælland og arbejdede med byggetegninger til en bankeskonnert under 24 m. (regler for bemanding).
Tankerne var at bygge en båd og et hjem der kunne rumme en base for sammenhold og oplevelsesrige ture over hele verdenen for en gruppe mennesker der interesserer sig for oplevelser, sejlads og ny viden på egen krop samt formidle til andre der ikke har muligheden, men gerne vil opleve gennem billeder, bøger m.m.
Byggeriet trak ud og tog længere tid end beregnet, da reglerne for skibe blev ændret i EU og søfartstyrelsen, men efter utallige møder med søfartsstyrelsen, flere omkostninger samt meget ekstra arbejde pålagt byggeriet, lykkedes det endeligt. SkyDancer blev i 2008 færdigsynet og godkendt af 4 skibsinspektører fra Søfartsstyrelsen efter gældende regler, for sejlads med op til 12 passagerer + besætning World Wide.
SkyDancer er pt. et erhversskib med utallige regler for skib og besætning. Som forening vil skibet blive omregistreret til fritidsfartøj med gældende regler som fritidsfartøj, for skibe mellem 15 – 24m. Dette vil gøre det væsentligt billigere i drift og enklere i besætningskrav, men sikkerheden om bord vil der ikke blive slækket på.
Vi har nu sejlet med skibet i 2 år, vi har besøgt Norge, Sverige og Tyskland, samt utallige havne i Danmark. Vi har sejlet med unge fra vort opholdssted, charter gæster, venner og bekendte, 2 gange kapsejlads i Fåborg, så SkyDancer er nu klar til større oplevelser ude i verden, med en gruppe mennesker der drømmer og ønsker noget nyt i deres dagligdag.
Derfor dette tilbud til dig om at deltage i et helt nyt andels skibsprojekt. Vi håber du finder de oplysninger du måtte søge i det følgende, ellers er du velkommen til at kontakte os.
Med venlig hilsen
Tom og Anne Jakobsen.
 

Comments are closed.